e-fatura

e-Fatura Nedir?

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların bilgisayar ve internet ortamında, UBL-TR (uluslararası iş dili) standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan, alıcı tarafa iletimini sağlayan uygulamadır.

*

ETA’da e-Fatura

Bugün bir endüstri standardı olarak kabul edilen ETA Bilgisayar Programları, yeni bir döneme geçiş olan e-Fatura sürecinde de, kullanıcılarına en uygun, en pratik ve en hızlı e-Fatura çözümünü sunuyor.E TA kullanıcıları, E TA:SQL, E TA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarındaki E-Fatura modülü ile e-Fatura uygulamasına başlayabilirler. e-Fatura uygulamasında özel entegratör yöntemini seçen ETA kullanıcıları, faturalama süreçlerini en hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilirler.

*

Özel Entegratörlük Nedir?

Özel Entegratörlük hizmeti, e-Fatura uygulamasının çok daha hızlı ve güvenli yürütülmesine olanak sağlamaktadır.Özel Entegratörlük hizmeti çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu güvenlik ve hizmet standartları doğrultusunda faturaların mühürlenmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi, tüm faturalama süreçlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve faturaların arşivlenmesi gibi fonksiyonlar yer almaktadır.

*

Özel Entegratör ile Çalışmanın Artıları

• Herhangi bir sistem ve personel alt yapısı yatırımı gerektirmediğinden maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

• Faturalara ilişkin iade, iptal vb. süreçlerin sistematik olarak takibine imkan sağlar.

• e-Fatura arşivi oluşturarak, özel entegratörün sunucusunda saklanmasını sağlar.

• Gelen ve giden faturaların izlenmesi, görüntülenmesi kolay ve hızlı bir şekilde yapılır.

• Faturalama ve ilgili işlemler özel entegratör ile doğrudan bağlantılı çalışan ETA:E-Fatura Modülü sayesinde çok hızlı yürütülür.

• Programınızdan düzenlediğiniz e-Faturalarınız ekstra bir çaba harcamaya gerek kalmaksızın alıcısına ulaşır.

• Faturalama süreci deneyimli ve uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

• Özel entegratör kullanımında, GİB Portalına göre her hangi bir fatura sayısı kısıtlaması yoktur.

• Programımız özel entegratör aracılığı ile direkt GİB’e bağlanarak fatura gönderim ve alımı yaptığı için pratiklik ve kolaylık sağlar.

*

Program İçerisindeki Avantajlar

• Cari kartlar tanımlanırken, kartın anlık olarak e-fatura kapsamında olup olmadığı sorgulanabilir.

• Mevcut cari kartlar, özel entegratör sunucusu aracılığı ile toplu olarak sorgulanarak, e-fatura kapsamında olanlar güncellenebilir.

• Faturalar oluşturulurken ilgili cari kartın e-fatura kapsamında olup olmadığı sorgulanır. Faturanın doğru düzenlenmesi program tarafından sağlanır.

• Oluşturulan e-faturalar, program içerisindeki ilgili menüden direkt olarak alıcısına ulaştırılır.

• Ticari Faturalara alıcısından verilen Kabul ve Red yanıtları program içerisindeki menüden sorgulanır ve sonuçlara göre faturalar güncellenir.

• Hizmet alınan ve tedarikçi firmalardan gelen faturalar, program içerisindeki menüden sorgulanıp alınır. Ticari fatura yanıtları yine aynı menüden verilir.